"Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8)

Vakantie Bijbel Week

Ieder jaar wordt aan het eind van de zomervakantie voor kinderen een feestelijke Vakantie Bijbelweek (VBW) georganiseerd. Jaarlijks is er een ander thema dat vanuit de HGJB wordt aangereikt. Door het vertellen van een bijbelverhaal, sketches, knutselen, spelletjes en gesprekjes in kleine groepjes worden kinderen en tieners op het spoor gezet van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

De VBW begint altijd op de dinsdagochtend in de laatste week van de zomervakantie basisonderwijs regio midden. De VBW duurt 4 dagen, doorgaans van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdag tot 13.30 uur wanneer er traditioneel dijkspellen worden georganiseerd. Op vrijdag is er ook een avondprogramma. De week wordt afgesloten met een kerkdienst op zondagmorgen.

Naast de VBW voor kinderen wordt er ook een Teenevent voor jongeren vanaf 13 jaar georganiseerd in het begin van de avond. Voor volwassenen is er ook genoeg te doen met de avondactiviteiten.

Contactpersoon:
Elbert Nap (voorzitter coördinatieteam VBW)
mail naar voorzitter coördinatieteam
Tel. 06 11596032

 

Bezoek ook onze Facebookpagina voor het laatste nieuws over de Vakantie Bijbel Week!

Vakantie Bijbel Week Lienden 2019

De VBW staat dit jaar gepland in week 35, dit is van D.V. 27 t/m 30 augustus 2019.

Het thema is: SchatRijk!

Bijbelverhalen    Dagthema              Bijbelgedeelte
Dag 1. De Schepping God geeft schatten Genesis 1-2:3
Dag 2. De doortocht door de Jordaan Stenen met een schatrijk verhaal Jozua 4
Dag 3. Het verloren muntje Een gevonden schat Lukas 15: 8-10
Dag 4. Een vrouw zalft Jezus Geef je schat aan Jezus Lukas 7:36-50
Zondag. Schat in de Akker Gods Grootste Schat Matth.13:44-46

 

Tijdens de VBW willen we kinderen ook ‘schatten’ doorgeven! Schatten van en over God.
Wie is God in de geschiedenis? Welke grote dingen heeft Hij gedaan? En wat kunnen wij hiervan leren in ons eigen leven?
God is niet gebonden aan tijd en plaats: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebr.13:8)

We hopen dat de kinderen deze schatten leren ontdekken door  het vertellen van een Bijbelverhaal,  het spelen van sketches,  gesprekjes met kinderen in kleine groepjes verschillende spel en knutsel activiteiten en samen eten.

Gebedspunten:
• Bidden voor genoeg medewerkers.
• Bidden dat we het thema en de centrale gedachte daarin op een begrijpelijke manier aan de kinderen mogen        uitleggen.
• Danken dat Jezus laat zien wie Hij is en ons wil helpen en leiden op onze levensweg.
• Danken dat er al weer zoveel voorbereidingen gedaan mochten worden.

Hartelijke groet,
Het VBW-team

VBW 2018 – Zoek het uit! – Dag 3: Jezus is machtig

VBW 2018 – Zoek het uit! – Dag 4: Jezus woont in de hemel

 

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel