"De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1)

Vakantie Bijbel Week

Ieder jaar wordt aan het eind van de zomervakantie voor kinderen een feestelijke
Vakantie Bijbelweek (VBW) georganiseerd. Jaarlijks is er een ander thema dat vanuit
de HGJB wordt aangereikt. Door het vertellen van een bijbelverhaal, sketches, knutselen,
spelletjes en gesprekjes in kleine groepjes worden kinderen en tieners op het spoor gezet
van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van
Jezus Christus door te geven.

De VBW begint altijd op de dinsdagochtend in de laatste week van de zomervakantie
basisonderwijs regio midden. De VBW duurt 4 dagen, doorgaans van 9.30 tot 12.00 uur
en op donderdag tot 13.30 uur wanneer er traditioneel dijkspellen worden georganiseerd.
Op vrijdag is er ook een avondprogramma. De week wordt afgesloten met een kerkdienst op zondagmorgen.

Naast de VBW voor kinderen wordt er ook een Teenevent voor jongeren vanaf 13 jaar georganiseerd
in het begin van de avond. Voor volwassenen is er ook genoeg te doen met de avondactiviteiten.

Contactpersoon:
Elbert Nap (voorzitter coördinatieteam VBW)
mail naar voorzitter coördinatieteam
Tel. 06 11596032

Bezoek ook onze Facebookpagina voor het laatste nieuws over de Vakantie Bijbel Week!

Vakantie Bijbel Week Lienden 2019

De VBW staat dit jaar gepland in week 35, dit is van D.V. 27 t/m 30 augustus 2019.

Bekijk de folder van de vakantie bijbel week!

Bekijk de gebedskalender van de VBW en bid mee!

Het thema is: SchatRijk!


Bijbelverhalen (dag 1 – 27 aug) :  
De Schepping
Dagthema :  
God geeft schatten
Bijbelgedeelte :
Genesis 1-2:3

Bijbelverhalen (dag 2 – 28 aug) :  De doortocht door de Jordaan
Dagthema :  
Stenen met een schatrijk verhaal
Bijbelgedeelte :
Jozua 4

Bijbelverhalen (dag 3 – 29 aug) :  Het verloren muntje
Dagthema :  
Een gevonden schat
Bijbelgedeelte :
Lukas 15: 8-10

Bijbelverhalen (dag 4 – 30 aug) :  Een vrouw zalft Jezus
Dagthema :  
Geef je schat aan Jezus
Bijbelgedeelte :
Lukas 7:36-50

Zondag 1 sept: Schat in de Akker
Thema :  Gods Grootste Schat
Bijbelgedeelte :
Matth.13:44-46

 

Tijdens de VBW willen we kinderen ook ‘schatten’ doorgeven! Schatten van en over God.
Wie is God in de geschiedenis? Welke grote dingen heeft Hij gedaan? En wat kunnen wij hiervan
leren in ons eigen leven?
God is niet gebonden aan tijd en plaats: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en
tot in eeuwigheid. (Hebr.13:8)

We hopen dat de kinderen deze schatten leren ontdekken door  het vertellen van een Bijbelverhaal,
het spelen van sketches,  gesprekjes met kinderen in kleine groepjes verschillende spel en knutsel
activiteiten en samen eten.

Gebedspunten:
• Bidden voor genoeg medewerkers.
• Bidden dat we het thema en de centrale gedachte daarin op een begrijpelijke manier aan de kinderen
mogen uitleggen.
• Danken dat Jezus laat zien wie Hij is en ons wil helpen en leiden op onze levensweg.
• Danken dat er al weer zoveel voorbereidingen gedaan mochten worden.

Hartelijke groet,
Het VBW-team

Foto’s Vakantie Bijbelweek Lienden 2019

Foto’s Vakantie Bijbelweek Lienden 2018

VBW 2018 – Zoek het uit! – Dag 1: Jezus geneest
VBW 2018 – Zoek het uit! – Dag 2: Jezus redt
VBW 2018 – Zoek het uit! – Dag 3: Jezus is machtig
VBW 2018 – Zoek het uit! – Dag 4: Jezus woont in de hemel

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel