"De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1)

Vrouwengesprekskring

Vrouwengesprekskring De Regenboog
De Vrouwengesprekskring is een Bijbelstudiekring voor alle vrouwen die de Bijbel willen onderzoeken en verlangen hebben om de Heere beter te leren kennen. Het samen nadenken en spreken over Gods Woord staat centraal op de kring. De meeste leden komen uit onze Hervormde gemeente, maar andere vrouwen zijn uiteraard ook hartelijk welkom. Op dit moment hebben we zo’n 40 leden. De groep is, ondanks dat we allemaal vrouw zijn, toch heel gemêleerd en de leeftijd varieert van zo’n 25 – 75 jaar.
Als u/jij informatie wilt over onze vrouwengesprekskring, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de bestuursleden.

Contactpersoon:
Jolanda Hovenstad
Tel. 06 130 237 51

Bijeenkomsten
De Vrouwengesprekskring is 1 x in de 14 dagen op dinsdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in verenigingsgebouw de Open Deur. In de maanden september t/m april komen we 2 x per maand met zo’n 30 vrouwen uit onze gemeente samen en verdiepen ons in wat de Bijbel ons te zeggen heeft en ons wil leren. Na de koffiepauze gaan we in kleinere groepjes met elkaar in gesprek om naar elkaar te luisteren, elkaar te bemoedigen en te zoeken welke weg de Heere ons wijst in Zijn Woord in het leven van elke dag voor iedere vrouw.

Oppas
We bieden kinderoppas aan in zaal 3 van de Open Deur, om zo ook moeders en oma’s met jonge (klein)kinderen de gelegenheid te bieden om naar de Vrouwengesprekskring te komen die op de ochtend plaatsvindt.

Contributie
De contributie bedraagt € 22,50 per seizoen. Gekoppeld aan het lidmaatschap van de kring is ook het jaar abonnement op het vrouwenmagazine “Vrouw tot Vrouw” van de Hervormde Vrouwenbond, omdat we de Bijbelstudies gebruiken die zij uitgeven. De contributie is inclusief dit abonnement. Leden kunnen alleen contant betalen bij de penningmeester.

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel