"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

Vrouwengesprekskring

Vrouwengesprekskring De Regenboog is een actieve vrouwengesprekskring. Het samen nadenken en spreken over Gods Woord staat centraal op deze kring. De leden komen voornamelijk uit onze hervormde gemeente, maar anderen zijn uiteraard ook hartelijk welkom. Op dit moment hebben we ruim 40 leden. Onze vrouwengesprekskring staat open voor alle leeftijden vanaf 18 jaar. In de praktijk zijn alle leeftijden vanaf begin twintig jaar ruim vertegenwoordigd.

Als u/jij informatie wilt over onze vrouwengesprekskring, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de bestuursleden.

Contactpersoon:
Erika van Dijk
Tel. 0344 – 603560

Bijeenkomsten

In de maanden september tot april komen we om de twee weken op dinsdagmorgen met zo’n 30 vrouwen uit onze gemeente bij elkaar. We ontmoeten elkaar in de Open Deur van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. We gebruiken voor de Bijbelstudie ‘De Hervormde Vrouw’, het maandelijkse blad dat uitgegeven wordt door de Hervormde Vrouwenbond.  Na de pauze praten we in groepjes verder over het bijbelgedeelte aan de hand van enkele vragen.

Klik hier om het rooster te downloaden.

Oppas

Omdat veel van onze leden kleine kinderen hebben, is er tijdens onze bijeenkomsten oppas in zaal 3 van de Open Deur.

Contributie

De contributie bedraagt € 22,50 per seizoen. Dit bedrag kunnen de leden overmaken op NL39RBRB 0791515354 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Vrouwenvereniging te Lienden.

© Hervormde Gemeente Lienden 2022
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel