"Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting." (Psalm 62:6)

Zending en Evangelisatie

In Markus 16:15 lezen we: En Hij (Jezus) zeide tot hen: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle schepselen”.

Onze missie: het verbreiden en doorgeven van de blijde boodschap aan alle mensen!

De taak van de Zending en Evangelisatie Commissie is om de bewustwording in de gemeente te stimuleren, hen toe te rusten om missionair te zijn in ieders eigen netwerk en daarnaast het coördineren van missionaire- en zendingsactiviteiten. Een van de middelen hiertoe is het in april 2019 verschenen rapport ‘Schijn in Lienden’. Deze kunt u lezen door op onderstaand plaatje te klikken.

De ZEC coördineert de volgende activiteiten:

  • Alpha-cursus
  • Vakantie Bijbel Week
  • Huis-aan-huis verspreiden van evangelisatieblad “Echo” met Kerst en Pasen
  • Creatieve avonden
  • Evangelisatie op de rommelmarkt en kerstmarkt
  • Open monumentendag
  • Open Doors Nacht van Gebed
  • Vluchtelingenwerk

Een zendingsteam, gecoördineerd vanuit de ZEC, onderhoudt contacten met Nico en Jolanda Bontenbal (uitgezonden vanuit Maranathakerk Rotterdam door de GZB) en zet acties op om activiteiten van Wells of Joy (waaraan Nico en Jolanda Bontenbal eveneens zijn verbonden) te ondersteunen. Wells of Joy zet zich in voor kwetsbare groepen zoals mensen met HIV/Aids, chronisch zieken, weduwen en weduwnaars, straatkinderen en wezen.

Nieuwsbrief Wells of Joy (nummer 13), klik hier

Contactpersoon:
Elbert Nap (evangelisatieouderling)
evangelisatie@hervormdlienden.nl
06 11 596 032

© Hervormde Gemeente Lienden 2022
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel