"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31)

Zending en Evangelisatie

In Markus 16:15 lezen we: En Hij (Jezus) zeide tot hen: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle schepselen”.

Onze missie: het verbreiden en doorgeven van de blijde boodschap aan alle mensen!

De taak van de Zending en Evangelisatie Commissie is om de bewustwording in de gemeente te stimuleren, hen toe te rusten om missionair te zijn in ieders eigen netwerk en daarnaast het coördineren van missionaire- en zendingsactiviteiten. Een van de middelen hiertoe is het in april 2019 verschenen rapport ‘Schijn in Lienden’. Deze kunt u lezen door op onderstaand plaatje te klikken.

De ZEC coördineert de volgende activiteiten:

  • Alpha-cursus
  • Vakantie Bijbel Week
  • Huis-aan-huis verspreiden van evangelisatieblad “Echo” met Kerst en Pasen
  • Creatieve avonden
  • Evangelisatie op de rommelmarkt en kerstmarkt
  • Open monumentendag
  • Open Doors Nacht van Gebed
  • Vluchtelingenwerk

Een zendingsteam, gecoördineerd vanuit de ZEC, zet acties op om activiteiten van Wells of Joy Malawi te ondersteunen. Wells of Joy zet zich in voor kwetsbare groepen zoals mensen met HIV/Aids, chronisch zieken, weduwen en weduwnaars, straatkinderen en wezen.

Nieuwsbrief Wells of Joy (nummer 14), klik hier

Als gemeente zijn we zendings maatje met Johan en Willeke Vrij. Zij zijn uitgezonden door de GZB naar Albanië waar zij als missionair gemeente opbouwwerker werken onder 12 gemeenten. Voor het laatste nieuws leest u verder op hun website: www.vrijinalbanie.nl

Contactpersoon:
Wim van den Bos (evangelisatieouderling)
evangelisatie@hervormdlienden.nl
06 82 22 55 64

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel