"Doe mij recht, HEERE, want ik ga mijn weg in mijn oprechtheid. Op de HEERE vertrouw ik, ik zal niet wankelen." (Psalm 26:1)

Mannenvereniging Paulus

Tijdens het ‘winterwerk’ komen we om de twee weken op donderdagavond bij elkaar in het verenigingsgebouw. Naast Bijbelonderzoek, staan we ook stil bij de vraagstukken van deze tijd en van onze kerk in het licht van Gods Woord. Wij zijn aangesloten bij de Bond van Hervormd Gereformeerde Mannenverenigingen.

Inlichtingen bij dhr. G.J. Arissen, tel. 0488-482117.

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel