"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? " (Romeinen 8:25)

Maranatha

Bijbelkring Maranatha is opgezet voor christenen die reeds belijdenis hebben gedaan en een verlangen hebben om met elkaar Gods Woord te onderzoeken en hierdoor te groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus.

De Bijbelstudies vinden plaats in de huiskamers in kleine groepen die maximaal twee jaar met elkaar optrekken. De avonden worden gemiddeld eens per twee weken gehouden van 19.45 (inloop) tot uiterlijk 22.00 uur. Daarnaast zijn er een aantal centrale avonden met alle groepen.

Contactpersoon:
Betsy Zeissink
Tel. 06 54681451 of 0344 604212
E-mail: maranatha@hervormdlienden.nl

© Hervormde Gemeente Lienden 2021
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel