"Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." (Galaten 1:5)

Kerkenraad

De kerkenraad heeft tot taak zorg te dragen voor de dienst van Woord en  Sacrament,
opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven voor de opbouw van de gemeente
en de dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De kerkenraad heeft een beleidsplan met bijbehorende uitvoeringsregeling en een plaatselijke
regeling opgesteld, hierin kunt u uitgebreidere informatie vinden over de Hervormde gemeente Lienden.

U kunt deze documenten hier downloaden:

Beleidsplan Hervormde Gemeente Lienden 2019 – 2023
Uitvoeringsregeling Hervormde Gemeente Lienden
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Lienden
Bijlage 2 : Reglement Jeugdraad
Bijlage 2a: Het college van notabelen
Bijlage 3 : Zendings- en evangelisatiecommissie
Protocol verkiezing ambtsdragers
Privacyverklaring Hervormde gemeente Lienden

Samenstelling moderamen en kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkvoogden.

Moderamen (dagelijks bestuur):

Naam Contact Functie
     
Dhr. R.G.J. van Beijnum 06-30 15 84 96 secretaris/scriba
Dhr. T.H. van Olderen 0344 60 32 88 jeugddiaken
Dhr. A.C. Redelijkheid 06 12 12 52 84 wijkouderling
Dhr. C.J. van der Wekken 0344 60 06 73 ouderling-kerkvoogd
en voorzitter kerkenraad
     

Kerkenraad:

Naam Contact Functie
     
Dhr. C.J. van der Wekken 0344 60 06 73 voorzitter / ouderling kerkvoogd
Dhr. R.G.J. van Beijnum 06 30 15 84 96 secretaris / scriba
Dhr. A.C. Redelijkheid 06 12 12 52 84 wijkouderling, wijk 1
Dhr. D.G.E. Thijsen 06 22 53 75 03 wijkouderling, wijk 2
Dhr. J.W. van der Laan 0344 60 78 36 wijkouderling, wijk 3
Dhr. W. van Kralingen 06 83 20 94 27 wijkouderling, wijk 4
Dhr. T. de Leeuw 0344 60 48 86 wijkouderling, wijk 5
Dhr. G. Bresser 0344 60 40 57 wijkouderling, wijk 6
Dhr. A.N. Arissen 0344 60 47 21 jeugdouderling
Dhr. W.J. van de Bos 06 82 22 55 64 evangelisatie-ouderling
Dhr. J. den Butter 06 20 05 06 30 ouderling-kerkvoogd
Dhr. T. Biesheuvel 06 42 58 62 63 ouderling-kerkvoogd
(secretaris/penningmeester)
Dhr. J. van Ommeren 06 55 80 88 89 diaken (penningmeester)
Dhr. J. E. van der Scheur 0344 60 63 36 diaken
Dhr. J.D. den Otter 06 33 80 85 91 diaken (secretaris)
Dhr. M. Keuken 06 48 62 97 60 diaken (voorzitter)
Dhr. T.H. van Olderen 0344 60 32 88 jeugddiaken
     

Wijkindeling:
Voor alle duidelijkheid vermelden we de vernieuwde wijkindeling en de ouderlingen
die hier het bezoekwerk doen. Bij vragen, zorgen of blijde gebeurtenissen neem gerust
contact op met de dominee of uw ouderling.

Wijk 1. Ouderling A.C. Redelijkheid, 06 12 12 52 84.
Buisjesstraat, Burg. Houtkoperweg, De Voorzorg, De Nagraaf, Dorpsstraat, Dr. Van Noortstraat,
Het Eindtoe, Kerkstraat, Oudsmidsestraat, Papestraat, Schoolstraat, Thijssenstraat, Veldstraat
en Waterstraat,  Eck en Wiel, Zoelen en Rijswijk,

Wijk 2. Ouderling D.G.E. Thijsen, 06 22 53 75 03
Appelgaard, De Hofstede, Kersengaard, Korsebogerd, Korsekeerders, Laan van Nieuw Meerten, Mariendaallaan, Molenpad,
Paulus Potterhof, Perengaard, Schuilenburglaan, Tollenburglaan, Maurik, Tiel, Geldermalsen en Arnhem

Wijk 3. Ouderling J.W. van der Laan, 0344 60 78 36
Balferenseweg, Beemdsestraat, Blommeland, Bontemorgen, Drosseweg, Groenestraat,
Hogebrinksestraat, Hogeweg, Langewei, Marsdijk, Remsestraat, Rhenenseweg, Rijndijk,
Schaapsteeg, Waaiweg en Zandstraat, Kesteren, Achterberg en Ingen

Wijk 4. Ouderling W. van Kralingen, 06 83 20 94 27 
Brinkstraat, Haagsestraat, Heessepad, Kermenstein, Lienderveldsestraat, Marktplein,
Middenweg en Molenstraat, Ochten, Rhenen, IJzendoorn en Echteld

Wijk 5.  Ouderling T. de Leeuw, 0344 60 48 86
Adelahof, Adelsweg, Agneshof, Burg. Voslaan, Het Binnen, J.T. van der Veenstraat, Jan Steenstraat,
Koningin Beatrixplein, Koningin Julianastraat, Louisa Annahof, Pieter Breughelstraat,
Rembrandt van Rijnstraat, Verbrughweg, Verschoorweg, Wichmanlaan en Ommeren.

Wijk 6.  Ouderling G. Bresser; 0344 60 40 57
Achterstraat, Albert Cuyphof, Baron Van Tillweg, Bloembosweg, Batouwse Singel,
Baron van Brakellweg, Betuwe Singel, Echteldsekampweg, Echteldse Singel, Gelderse Singel,
Gildeland, Hoogmeien, J. van der Leeweg, Jan van Gooyenhof, Liendense Singel, Linge Singel,
Meertenwei, Panderweg, Provincialeweg, Ruysdaelstraat, Vincent van Goghstraat, Vogelenzangseweg,
Voorstraat, Vredelust, Zandkuilweg, Veenendaal en Opheusden

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel