"Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. " (Filippensen 4:4)

Kerkenraad

De kerkenraad heeft tot taak zorg te dragen voor de dienst van Woord en Sacrament, opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven voor de opbouw van de gemeente en de dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De kerkenraad heeft een beleidsplan met bijbehorende uitvoeringsregeling en een plaatselijke regeling opgesteld, hierin kunt u uitgebreidere informatie vinden over de Hervormde gemeente Lienden.

U kunt deze documenten hier downloaden:

Beleidsplan Hervormde Gemeente Lienden 2019 – 2023
Uitvoeringsregeling Hervormde Gemeente Lienden
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Lienden
Bijlage 2 : Reglement Jeugdraad
Bijlage 2a: Het college van notabelen
Bijlage 3 : Zendings- en evangelisatiecommissie
Protocol verkiezing ambtsdragers
Privacyverklaring Hervormde gemeente Lienden

Samenstelling moderamen en kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkvoogden.

Moderamen (dagelijks bestuur):

Naam Contact Functie
Dhr. A.W. van Vugt 0344 602 433 voorzitter kerkenraad
Dhr. D.A. Hakkert 06 14243679 voorzitter kerkvoogdij
Dhr. R.E.P. ter Beek 0344 604 746 secretaris (scriba@hervormdlienden.nl)
Dhr. T. de Leeuw 0344 604 886 wijkouderling


Kerkenraad:

Naam Contact Functie
Vacant predikant
Dhr. B.P. Verspuij 0344 603 439 wijkouderling
Dhr. R.G.J. van Beijnum 06 30 158 496 wijkouderling
Dhr. A.W. van der Laan 0344 607 836 wijkouderling
Dhr. T. de Leeuw 0344 604 886 wijkouderling
Dhr. G. Bresser 0344 604 057 wijkouderling
Dhr. A.W. van Vugt 0344 602 433 jeugdouderling
Dhr. E. Nap 06 11 596 032 evangelisatie-ouderling (evangelisatie@hervormdlienden.nl)
Dhr. A.S. Groenewoud 0344 750 229 wijkouderling
Dhr. J.C. van der Wekken 0344 – 600673 ouderling-kerkvoogd (voorzitter)
Dhr. J.C. de Greef 06 21 224 467 ouderling-kerkvoogd (secretaris/penningmeester)
Dhr. N. Cornelisse 0344 604 401 ouderling-kerkvoogd
Dhr. R.E.P van Beek 0344 604 746 diaken (voorzitter)
Dhr. J. van Ommeren 0344 604 997 diaken (penningmeester)
Dhr. J. Kerkstra 0344 604 532 diaken
Dhr. J.D. den Otter 0345 558 250 diaken (secretaris)
Dhr. T.H. van Olderen 0344 603 288 jeugddiaken

 

Wijkindeling:
Voor alle duidelijkheid vermelden we de vernieuwde wijkindeling en de ouderlingen die hier het bezoekwerk doen. Bij vragen, zorgen of blijde gebeurtenissen neem gerust contact op met de dominee of uw ouderling.

Wijk 1. Ouderling B.P. Verspuij, 0344-603439.
Buisjesstraat, Burg. Houtkoperweg, De Voorzorg, De Nagraaf, Dorpsstraat, Dr. Van Noortstraat, Het Eindtoe, Kerkstraat, Oudsmidsestraat, Papestraat, Schoolstraat, Thijssenstraat, Veldstraat en Waterstraat,  Eck en Wiel, Zoelen en Rijswijk,

Wijk 2. Ouderling R.G.J. van Beijnum, 06-30158496
Appelgaard, De Hofstede, Kersengaard, Laan van Nieuw Meerten, Mariendaallaan, Molenpad, Paulus Potterhof, Perengaard, Schuilenburglaan, Tollenburglaan, Maurik, Tiel, Geldermalsen en Arnhem

Wijk 3. Ouderling A.S. Groenewoud, 06-14351577
Balferenseweg, Beemdsestraat, Blommeland, Bontemorgen, Drosseweg, Groenestraat,  Hogebrinksestraat, Hogeweg, Langewei, Marsdijk, Remsestraat, Rhenenseweg, Rijndijk, Schaapsteeg, Waaiweg en Zandstraat, Kesteren, Achterberg en Ingen

Wijk 4. Ouderling A.W. van der Laan, tel. 0344-607836.
Brinkstraat, Haagsestraat, Heessepad, Kermenstein, Lienderveldsestraat, Marktplein, Middenweg en Molenstraat, Ochten, Rhenen, IJzendoorn en Echteld

Wijk 5.  Ouderling T. de Leeuw, 0344-604886
Adelahof, Adelsweg, Agneshof, Burg. Voslaan, Het Binnen, J.T. van der Veenstraat, Jan Steenstraat, Koningin Beatrixplein, Koningin Julianastraat, Louisa Annahof, Pieter Breughelstraat, Rembrandt van Rijnstraat, Verbrughweg, Verschoorweg, Wichmanlaan en Ommeren.

Wijk 6.  Ouderling G. Bresser; 0344-604057
Achterstraat, Albert Cuyphof, Baron Van Tillweg, Bloembosweg, Batouwse Singel, Baron van Brakellweg, Betuwe Singel, Echteldsekampweg, Echteldse Singel, Gelderse Singel, Gildeland, Hoogmeien, J. van der Leeweg, Jan van Gooyenhof, Liendense Singel, Linge Singel, Meertenwei, Panderweg, Provincialeweg, Ruysdaelstraat, Vincent van Goghstraat, Vogelenzangseweg, Voorstraat, Vredelust, Zandkuilweg, Veenendaal en Opheusden

 

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel