"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31)

Kerkenraad

De kerkenraad heeft tot taak zorg te dragen voor de dienst van Woord en Sacrament,
opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven voor de opbouw van de gemeente
en de dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De kerkenraad heeft een beleidsplan met bijbehorende uitvoeringsregeling en een plaatselijke
regeling opgesteld, hierin kunt u uitgebreidere informatie vinden over de Hervormde gemeente Lienden.

U kunt deze documenten hier downloaden:

Beleidsplan Hervormde Gemeente Lienden 2019 – 2023
Uitvoeringsregeling Hervormde Gemeente Lienden
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Lienden
Bijlage 2 : Reglement Jeugdraad
Bijlage 2a: Het college van notabelen
Bijlage 3 : Zendings- en evangelisatiecommissie
Protocol verkiezing ambtsdragers
Privacyverklaring Hervormde gemeente Lienden

Samenstelling moderamen en kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkvoogden.

Moderamen (dagelijks bestuur):

Naam Contact Functie
Ds. K. Hak 0344 78 59 57 predikant
Dhr. A.W. van Vugt 0344 60 24 33 voorzitter kerkenraad
Dhr. R.E.P. ter Beek 0344 60 47 46 secretaris/scriba
(e-mail)
Dhr. T. de Leeuw 0344 60 48 86 wijkouderling
Dhr. C.J. van der Wekken 0344 60 06 73 ouderling-kerkvoogd
(voorzitter)

Kerkenraad:

Naam Contact Functie
Ds. K. Hak 0344 78 59 57 predikant
Dhr. B.P. Verspuij 0344 60 34 39 wijkouderling
Dhr. R.G.J. van Beijnum 06 30 15 84 96 wijkouderling
Dhr. A.W. van der Laan 0344 60 78 36 wijkouderling
Dhr. T. de Leeuw 0344 60 48 86 wijkouderling
Dhr. G. Bresser 0344 60 40 57 wijkouderling
Dhr. A.W. van Vugt 0344 60 24 33 jeugdouderling
Dhr. E. Nap 06 11 59 60 32 evangelisatie-ouderling
(e-mail)
Dhr. A.S. Groenewoud 0344 75 02 29 wijkouderling
Dhr. C.J. van der Wekken 0344 60 06 73 ouderling-kerkvoogd
(voorzitter)
Dhr. J.C. de Greef 06 21 22 44 67 ouderling-kerkvoogd
(secretaris/penningmeester)
Dhr. N. Cornelisse 0344 60 44 01 ouderling-kerkvoogd
Dhr. R.E.P van Beek 0344 60 47 46 diaken (voorzitter)
Dhr. J. van Ommeren 06 55 80 88 89 diaken (penningmeester)
Dhr. J. Kerkstra 0344 60 45 32 diaken
Dhr. J.D. den Otter 0345 55 82 50 diaken (secretaris)
Dhr. T.H. van Olderen 0344 60 32 88 jeugddiaken

Wijkindeling:
Voor alle duidelijkheid vermelden we de vernieuwde wijkindeling en de ouderlingen
die hier het bezoekwerk doen. Bij vragen, zorgen of blijde gebeurtenissen neem gerust
contact op met de dominee of uw ouderling.

Wijk 1. Ouderling B.P. Verspuij, 0344 60 34 39.
Buisjesstraat, Burg. Houtkoperweg, De Voorzorg, De Nagraaf, Dorpsstraat, Dr. Van Noortstraat,
Het Eindtoe, Kerkstraat, Oudsmidsestraat, Papestraat, Schoolstraat, Thijssenstraat, Veldstraat
en Waterstraat,  Eck en Wiel, Zoelen en Rijswijk,

Wijk 2. Ouderling R.G.J. van Beijnum, 06 30 15 84 96
Appelgaard, De Hofstede, Kersengaard, Laan van Nieuw Meerten, Mariendaallaan, Molenpad,
Paulus Potterhof, Perengaard, Schuilenburglaan, Tollenburglaan, Maurik, Tiel, Geldermalsen
en Arnhem

Wijk 3. Ouderling A.S. Groenewoud, 06 14 35 15 77
Balferenseweg, Beemdsestraat, Blommeland, Bontemorgen, Drosseweg, Groenestraat,
Hogebrinksestraat, Hogeweg, Langewei, Marsdijk, Remsestraat, Rhenenseweg, Rijndijk,
Schaapsteeg, Waaiweg en Zandstraat, Kesteren, Achterberg en Ingen

Wijk 4. Ouderling A.W. van der Laan, tel. 0344 60 78 36.
Brinkstraat, Haagsestraat, Heessepad, Kermenstein, Lienderveldsestraat, Marktplein,
Middenweg en Molenstraat, Ochten, Rhenen, IJzendoorn en Echteld

Wijk 5.  Ouderling T. de Leeuw, 0344 60 48 86
Adelahof, Adelsweg, Agneshof, Burg. Voslaan, Het Binnen, J.T. van der Veenstraat, Jan Steenstraat,
Koningin Beatrixplein, Koningin Julianastraat, Louisa Annahof, Pieter Breughelstraat,
Rembrandt van Rijnstraat, Verbrughweg, Verschoorweg, Wichmanlaan en Ommeren.

Wijk 6.  Ouderling G. Bresser; 0344 60 40 57
Achterstraat, Albert Cuyphof, Baron Van Tillweg, Bloembosweg, Batouwse Singel,
Baron van Brakellweg, Betuwe Singel, Echteldsekampweg, Echteldse Singel, Gelderse Singel,
Gildeland, Hoogmeien, J. van der Leeweg, Jan van Gooyenhof, Liendense Singel, Linge Singel,
Meertenwei, Panderweg, Provincialeweg, Ruysdaelstraat, Vincent van Goghstraat, Vogelenzangseweg,
Voorstraat, Vredelust, Zandkuilweg, Veenendaal en Opheusden

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel