"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? " (Romeinen 8:25)

Zangverenigingen

Kinderkoor Immanuël

Voor kinderen vanaf groep 2 is er het kinderkoor “Immanuël”. Elke donderdagmiddag van 15:30 tot 16.15 uur wordt er geoefend in het speellokaal van de Eben Haëzer School te Lienden.

Contactpersoon:
mw. W. van Hattem
tel. 0344-602758.

Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna

Wij repeteren iedere dinsdagavond in de Open Deur aan de Papestraat in Lienden.
Wij dragen zingend Gods woord uit.

Contact:
chr. gem.zangver.hosanna@hotmail.com
Voorzitter Geurt Berends 0344602279
Secretaresse  Jolien Zaaijer 0626743261
Penningmeester  Theo Pronk 0344643222

© Hervormde Gemeente Lienden 2021
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel