"Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt" (2 Thessalonicensen 1:3)

Erediensten

“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” zo staat in Romeinen 10 vers 17.

Het is niet iets wat ons aangeboren is. Vandaar dat het een groot voorrecht is, dat God ons Zijn Woord wil laten horen. Niet in de eerste plaats de kerk, maar God Zelf nodigt ons, om ons vanuit de Bijbel te onderwijzen. Als we de liefde van de Heere Jezus leren kennen, zouden we dan niet voortdurend naar Zijn stem willen luisteren? Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. (Joh.10:27).

De gemeente wordt tweemaal per zondag bijeen geroepen, ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. Verder zijn er erediensten op Eerste en Tweede Kerstdag, op Goede Vrijdag, op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, op Tweede Pinksterdag, op Oud- en Nieuwjaarsdag en op Bid- en Dankdag.

Elke dienst kent een voorzang. De te zingen verzen worden de week vooraf op de plaatselijke christelijke basisschool al geleerd.

Laat er gebed zijn om de Heilige Geest dat Christus Zelf, naar Zijn belofte, bij ons wil wonen.

Preekbeurtenrooster

© Hervormde Gemeente Lienden 2023
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel