"Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt" (2 Thessalonicensen 1:3)

Gebedsgroep

Er is al meer dan 20 jaar een gebedsgroep in onze gemeente actief.
We komen 1 keer per maand bij elkaar om samen te bidden.
Dit was destijds het persoonlijk initiatief van een aantal gemeenteleden, dat tot op de dag van vandaag wordt voortgezet.
Samen biddend brengen we de blijde dingen en de zorgen van onze gemeente , de kerk en de wereld bij de Heere God. (Hand. 2 : 42b)
Samen belijden en samen bidden om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest.
Ook verootmoediging , schuldbelijdenis , aanbidding en dank horen daarbij.
We proberen ons gebed hand in hand te laten gaan met een aandachtig luisteren naar de Bijbel.

Wilt u met ons meedoen ?  U bent van harte welkom.  Meestal de laatste vrijdag van de maand, van 20.30 tot 21.30 u .

Inlichtingen :  Gerjan Zeissink,  tel.  0344 604 212.
Contactpersoon voor de kerkenraad :   H. v. Olderen ,  tel. 0344 603 288

© Hervormde Gemeente Lienden 2022
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel