"Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." (Galaten 1:5)

Gebedskring

Naast alle verschillende vormen van Bijbelkringen binnen de gemeente, is er ook de gebedskring. Als gebedskring komen we 1 x in de maand bij elkaar om samen te bidden. Naast de prediking is gebed één van de belangrijkste pijlers van het gemeenteleven.
In de Bijbel vinden we de oproep om samen en voor elkaar te bidden:
(Psalm 95:6, Jakobus 5:16, Handelingen 1:14, 4:24, 4:31, 12:5, Mattheüs 18:20)

Doel:
– In de gemeente wordt veel werk verzet. Dat kan niemand van ons in eigen kracht. Op de gebedskring belijden we onze hulpeloosheid en vragen om Gods hulp, wijsheid en kracht. Het gebed op de gebedskring is erop gericht juist voor die dingen te bidden waar we in de gemeente heel concreet mee bezig zijn.
– Gebed voor Israël op grond van Gen. 12:3 “Ik zal zegenen die u zegenen”. En Ps. 122:6 “Bid om vrede voor Jeruzalem”. Gebed dat de Heere Zijn belofte aan Israël mag gaan vervullen. Denk aan Rom. 11. – Daarnaast ook gebed voor zending en evangelisatie, zowel in eigen dorp en haar omgeving, als ook in het land, voor inkeer wat tegelijk samengaat met het belijden van de zonden en schuld en gebed om vergeving en de zending wereldwijd.
– We bidden voor de zieken en noden die ons bekend zijn, binnen de gemeente, maar ook plaatselijk, landelijk en wereldwijd. We bidden in het bijzonder voor Gods vervolgde en verdrukte kerk. De gemeente doet daarom al jaren mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk, wat georganiseerd wordt door st. Open Doors

De gebedskring is voor alle gemeenteleden, ook voor hen die moeite hebben met het hardop bidden om de beurt. Sommigen hebben die vrijmoedigheid en anderen niet, maar bidden in stilte eveneens
van ganser harte.

Wilt u met ons meedoen? U bent van harte welkom. Doorgaans op de laatste woensdag-ochtend van de maand, van 11.00 tot 12.00 uur in de Open Deur.
Als je bid- of dankpunten hebt en daar gebed voor wilt vragen, kun je contact opnemen.

Voor meer info.: Contactpersonen: Jolanda Hovestad, tel. 06-13023751 en Leni Volders, tel. 0344-601288
Contactpersoon kerkenraad: Wim vd. Bos, tel. 06-82225564

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel