"En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg" (Markus 10:52)

Home

In de Hervormde Gemeente van Lienden staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om de straf te dragen die wij hebben verdiend. Door het geloof in Hem, hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. U bent van harte welkom in onze zondagse kerkdiensten om 10.00 en 18.30 uur of tijdens de andere activiteiten in onze gemeente. Alle activiteiten vinden plaats in de karakteristieke “witte” kerk aan de Papestraat of in verenigingsgebouw De Open Deur, naast de kerk.

Via deze website willen we de gemeente en andere belangstellenden bekendmaken met de boodschap van het Evangelie en onze gemeente.
Heeft u opmerkingen of vragen? Stuur een mail naar de beheerder van de website.

ANBI-informatie:

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Lienden

Diaconie Hervormde Gemeente Lienden

Aanmelden gemeentedag

Beste gemeenteleden,

Op DV 11 mei vindt de jaarlijkse gemeentedag plaats. De gemeentedag is bedoeld om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Allen hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden via onderstaande link:
Aanmelden gemeentedag

Lezing over Rembrandt en de Bijbel tijdens gemeentedag; een UNIEKE kans
Voor het programmaonderdeel Lezing over kunst komt  een spreker die een presentatie geeft over de Bijbelse schilderijen van Rembrandt. Ze neemt u en jou in de presentatie mee om door de ogen van Rembrandt naar zijn Bijbelse schilderijen te kijken. De Bijbelse boodschap van Rembrandt heeft niet alleen 500 jaar geleden , maar ook nu zeggingskracht voor jong en oud. 
Kom ook en kijk  mee met Rembrandt naar bekende Bijbelse verhalen en laat je inspireren door deze oude meester.

Hartelijk dank namens het organisatiecomité

Kamp 2019

Met jongeren die betrokken zijn bij de gemeente van Lienden gaan we dit jaar op kamp naar Amerongen!
Zit jij op de middelbare school of ben je al iets ouder? Dan kan je ook mee! Een combinatie van leuke activiteiten, een goed gesprek over geloven, een spannend nachtspel en natuurlijk een onvergetelijke bonteavond! Krijg jij er ook al zin in? Meld je dan aan en ga gezellig mee op kamp!

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel