"Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen." (Jesaja 64:8)

Home

In de Hervormde Gemeente van Lienden staat Gods Woord centraal. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij vraagt van ons om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat niet lukt. We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om de straf te dragen die wij hebben verdiend. Door het geloof in Hem, hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

Deze blijde Boodschap staat centraal in onze gemeente. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en staan in de hervormd-gereformeerde traditie. U bent van harte welkom in onze zondagse kerkdiensten om 10.00 en 18.30 uur of tijdens de andere activiteiten in onze gemeente. Alle activiteiten vinden plaats in de karakteristieke “witte” kerk aan de Papestraat of in verenigingsgebouw De Open Deur, naast de kerk.

Wilt u meeluisteren met de online kerkdienst of eerdere uitzendingen beluisteren, klik dan op desbetreffende knop hieronder:


 

Een link naar de Bijbel vindt u hier.

Onder nieuws vindt u alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Heeft u opmerkingen of vragen? Stuur een mail naar de beheerder van de website.

 

ANBI-informatie:

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Lienden

Diaconie Hervormde Gemeente Lienden

 

© Hervormde Gemeente Lienden 2021
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel