"In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden." (Johannes 14:2)

Kinderoppas

Ter bevordering van de kerkgang is er tijdens de morgendienst kinderoppas voor de kleinste kinderen. Zij kunnen dan in het verenigingsgebouw verblijven terwijl de ouders de kerkdienst bijwonen.

De kinderen kunnen zonder opgave vooraf worden gebracht. Ook op bid- en dankdag en christelijke feestdagen is er oppasdienst.

Inlichtingen bij Ike Niesing.

Telefoon: 06 46 46 81 15

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel