"Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen." (Jesaja 64:8)

Pastoraat

De predikant heeft het ambt van herder en leraar. Zijn opdracht is door prediking, catechese en pastoraat Gods Woord bekend te maken en ook in bijzondere (moeite- of vreugdevolle) situaties en de sacramenten te bedienen. Hij geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. U kunt persoonlijk of telefonisch een beroep op hem doen.

Ds. K. Hak
Papestraat 2
4033 ED Lienden
Tel. 0344 785957
Email: dskhak@gmail.com

Pastoraal medewerkers

De pastoraal medewerkers ondersteunen de predikant in het pastoraat.
Zij bezoeken zieken, ouderen en geven catechisatie.


Br. G.W. de Leeuw

Rijndijk 15a
4033 CH Lienden
Tel. 0344 – 602048
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 70 t/m 74 jaar rondom hun verjaardag.


Ds. L. Hak

Dorpsstraat 28
4053 HN IJzendoorn
Tel. 0344-605785 of 06-41948675
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd vanaf 80 jaar rondom hun verjaardag. Ook pastorale bezoeken bij jonge gezinnen worden door hem gedaan.


H. de Mots
06-11942596
henrian_mots@hotmail.com

© Hervormde Gemeente Lienden 2023
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel