"Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen." (Lukas 24:45)

Pastoraat

De predikant heeft het ambt van herder en leraar. Zijn opdracht is door prediking, catechese en pastoraat Gods Woord bekend te maken en ook in bijzondere (moeite- of vreugdevolle) situaties en de sacramenten te bedienen. Hij geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. U kunt persoonlijk of telefonisch een beroep op hem doen.

Ds. K. Hak
Papestraat 2
4033 ED Lienden
Tel. 0344 785957
Email: dskhak@gmail.com

Pastoraal medewerkers

De pastoraal medewerkers ondersteunen de predikant in het pastoraat.
Zij bezoeken zieken, ouderen en geven catechisatie.

Br. G.W. de Leeuw
Rijndijk 15a
4033 CH Lienden
Tel. 0344 – 602048
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 70 t/m 74 jaar rondom hun verjaardag.

Br. M.J. van Baak
Remsestraat 8
4033 CM Lienden
Tel. 0488-481312
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 75 t/m 79 jaar rondom hun verjaardag. Daarnaast bezoekt hij ook zieken en ouderen in de thuissituatie.

Ds. L. Hak
Dorpsstraat 28
4053 HN IJzendoorn
Tel. 0344-605785 of 06-41948675
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 80 t/m 84 jaar rondom hun verjaardag. Ook pastorale bezoeken bij jonge gezinnen worden door hem gedaan.

R. Folmer
Edeseweg 48B
6721 JX  Bennekom
06 431 747 91
ruurdfolmer@gmail.com
Catecheet en pastoraal werker.

M. van Schoonhoven
Brabanterlaan 16
3772 PK  Barneveld
06-20515318
marcellevanschoonhoven@gmail.com
Catecheet en pastoraal werker.

 

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel