"Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser." (Psalm 91:4)

Pastoraat

De predikant heeft het ambt van herder en leraar. Zijn opdracht is door prediking, catechese en pastoraat Gods Woord bekend te maken en ook in bijzondere (moeite- of vreugdevolle) situaties en de sacramenten te bedienen. Hij geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. U kunt persoonlijk of telefonisch een beroep op hem doen.

Pastoraal medewerkers

De pastoraal medewerkers ondersteunen de predikant in het pastoraat.
Zij bezoeken zieken, ouderen en geven catechisatie.


Br. G.W. de Leeuw

Rijndijk 15a
4033 CH Lienden
Tel. 0344 – 602048
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 70 t/m 74 jaar rondom hun verjaardag.


Ds. L. Hak

Dorpsstraat 28
4053 HN IJzendoorn
Tel. 0344-605785 of 06-41948675
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd vanaf 80 jaar rondom hun verjaardag. Ook pastorale bezoeken bij jonge gezinnen worden door hem gedaan.


H. de Mots
06-11942596
henrian_mots@hotmail.com

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel