"Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God." (1 Johannes 4:7)

Pastoraat

De predikant heeft het ambt van herder en leraar. Zijn opdracht is door prediking, catechese en pastoraat Gods Woord bekend te maken en ook in bijzondere (moeite- of vreugdevolle) situaties en de sacramenten te bedienen. Hij geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. U kunt persoonlijk of telefonisch een beroep op hem doen.

Ds. K. Hak
Papestraat 2
4033 ED Lienden
Tel. 0344 785957
Email: dskhak@gmail.com

Pastoraal medewerkers

De pastoraal medewerkers ondersteunen de predikant in het pastoraat.
Zij bezoeken zieken, ouderen en geven catechisatie.


Br. G.W. de Leeuw

Rijndijk 15a
4033 CH Lienden
Tel. 0344 – 602048
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 70 t/m 74 jaar rondom hun verjaardag.


Ds. L. Hak

Dorpsstraat 28
4053 HN IJzendoorn
Tel. 0344-605785 of 06-41948675
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd vanaf 80 jaar rondom hun verjaardag. Ook pastorale bezoeken bij jonge gezinnen worden door hem gedaan.


M. van Schoonhoven
Brabanterlaan 16
3772 PK  Barneveld
06-20515318
marcellevanschoonhoven@gmail.com
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 75 t/m 79 jaar rondom hun verjaardag. Ook pastorale bezoeken bij jonge gezinnen worden door haar gedaan.

 

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel