"Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. " (Psalm 106:1)

Pastoraat

De predikant heeft het ambt van herder en leraar. Zijn opdracht is door prediking, catechese en pastoraat Gods Woord bekend te maken en ook in bijzondere (moeite- of vreugdevolle) situaties en de sacramenten te bedienen. Hij geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. U kunt persoonlijk of telefonisch een beroep op hem doen.

Pastoraat in vacante periode
Ds. L. Hak coördineert het pastoraat binnen onze gemeente. Het bezoekwerk doet dominee Hak samen met onze pastoraal werkers Ruurd Folmer en Marcelle van Schoonhoven.

Voor pastorale aangelegenheden kunt u zich ook wenden tot scriba R.E.P. ter Beek, tel. 0344 – 604746

Pastoraal medewerkers

De pastoraal medewerkers ondersteunen de predikant in het pastoraat. Zij bezoeken zieken, ouderen en geven catechisatie.

Br. G.W. de Leeuw
Rijndijk 15a
4033 CH Lienden
Tel. 0344 – 602048
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 70 t/m 74 jaar rondom hun verjaardag.

Br. M.J. van Baak
Remsestraat 8
4033 CM Lienden
Tel. 0488-481312
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 75 t/m 79 jaar rondom hun verjaardag. Daarnaast bezoekt hij ook zieken en ouderen in de thuissituatie.

Ds. L. Hak
Dorpsstraat 28
4053 HN IJzendoorn
Tel. 0344-605785 of 06-41948675
Bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 80 t/m 84 jaar rondom hun verjaardag. Ook pastorale bezoeken bij jonge gezinnen worden door hem gedaan.

R. Folmer
Edeseweg 48B
6721 JX  Bennekom
06 431 747 91
ruurdfolmer@gmail.com
Catecheet en pastoraal werker.

M. van Schoonhoven
Brabanterlaan 16
3772 PK  Barneveld
06-20515318
marcellevanschoonhoven@gmail.com
Catecheet en pastoraal werker.

 

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel