"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

Kerkauto

Voor een ieder die niet zelf naar de kerk kan komen en dit toch graag wil, rijdt er een “kerkauto”. Er zijn een aantal vrijwilligers die om de beurt rijden.

Inlichtingen bij dhr. J. van der Scheur tel. 0344-606336.

© Hervormde Gemeente Lienden 2022
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel