"En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid." (Handelingen 4:31)

Kerkauto

Voor een ieder die niet zelf naar de kerk kan komen en dit toch graag wil, rijdt er een “kerkauto”. Er zijn een aantal vrijwilligers die om de beurt rijden.

Inlichtingen bij dhr. J. Bos, tel. 0344-602131.

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel