"De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1)

Kerkauto

Voor een ieder die niet zelf naar de kerk kan komen en dit toch graag wil, rijdt er een “kerkauto”. Er zijn een aantal vrijwilligers die om de beurt rijden.

Inlichtingen bij dhr. J. van de Scheur tel. 0344-606336.

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel