"Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. " (Filippensen 4:4)

Kerkradio

Voor ouderen, langdurig zieken en anderen die verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen, is er – naast de mogelijkheid om mee te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl – de mogelijkheid om door middel van de kerkradio met de diensten verbonden te zijn

Inlichtingen bij dhr. J.W. Tack, tel. 0344-607198.

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel