"Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. " (Psalm 106:1)

Kerkradio

Voor ouderen, langdurig zieken en anderen die verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen, is er – naast de mogelijkheid om mee te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl – de mogelijkheid om door middel van de kerkradio met de diensten verbonden te zijn

Inlichtingen bij dhr. J.W. Tack, tel. 0344-607198.

© Hervormde Gemeente Lienden 2019
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel