"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

Vertrouwenspersonen


Binnen onze gemeente zijn er twee vertrouwenspersonen:

Gerrie van Hattem06 – 29346281
Gerjan Zeissink06 – 22562968

© Hervormde Gemeente Lienden 2022
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel