"De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood." (1 Korinthiërs 15:26)

Jeugdclubs

De hervormde gemeente van Lienden is gezegend met veel kinderen en tieners. We hebben een omvangrijk jeugdwerk. Voor kinderen vanaf 4 jaar (groep 1 van de basisschool) tot en met jongeren van ouder dan twintig zijn er clubs en verenigingen. Het doel van het jeugdwerk is dat kinderen, tieners en jongeren de Heere Jezus leren kennen als persoonlijke Heiland. Verder vinden we het belangrijk dat ze toegerust worden om als christen in deze samenleving te staan en dat zij binnen de gemeente een goede en veilige sociale omgeving kunnen opbouwen van vrienden en vriendinnen. Hieronder treft u een beschrijving van alle clubs en verenigingen voor de jeugd.

Meer informatie over hoe het jeugdwerk in onze gemeente is georganiseerd, treft u onder het kopje Onze Gemeente.

Kinderclub Xieje

God kent jou vanaf het begin
Helemaal van buiten en van binnen in
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Xieje is een kinderclub voor alle kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. De club wordt vanaf eind september tot begin maart iedere week gehouden op vrijdagmiddag van 13.15 tot 14.45 uur. De club wordt gehouden in de Open Deur, het gebouw naast de hervormde kerk van Lienden. Tijdens de schoolvakanties is er geen club.

De club begint met gebed, we zingen liederen en er wordt een Bijbelverhaal verteld. De Bijbel is het Woord van God. Daarin lezen we wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Wat we daarna gaan doen is een verrassing. We kunnen wel verklappen dat het meestal een knutselwerkje of een spel is. We beginnen en eindigen het seizoen met een dienst in de kerk waarbij de hele gemeente samenkomt dan zijn je ouders ook welkom.

Aan het begin van het seizoen mogen je vader en of moeder een briefje invullen met je naam adres en leeftijd. Deze briefjes worden na de zomervakantie uitgedeeld op school. De kosten zijn € 10,- per kind voor het hele seizoen. Ben je nieuwsgierig kom gerust eens kijken! Neem dan ook een vriendje of vriendinnetje mee. Iedereen is welkom! XIEJE!!

Contactpersoon
Henrike van der Laan
Tel. 0344-607836

Jongens- en meisjesclub

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 20.00 uur is er voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool club in de Open Deur. De kinderen van groep 5 en 6 zitten bij elkaar, groep 7 kinderen hebben een aparte groep, evenals de kinderen van groep 8. Voor de pauze luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Na de pauze zijn we creatief bezig of doen we een spel.

Contactpersoon:
Miranda van Vugt
Tel. 06-30 684 740

Tienerclubs

Voor tieners van 12 t/m 16 zijn er verschillende tienerclubs. We werken in Lienden met een systeem dat de leiding van de club gedurende vier jaar met dezelfde tieners mee gaat. Hierdoor is er geen vaste leiding voor de groep van een bepaalde leeftijd.

12+ groep eens in de twee weken op woensdag van 19:15 – 20:45 uur.
Contactpersoon: Gerliene van Olderen, tel: 06 43 446 074

13+ groep eens in de twee weken op woensdag van 19:15 – 20:45 uur.
Contactpersoon: Mijndert Jan van Beijnum, tel: 06 21 954 407

15+ groep eens in de twee weken op woensdag van 19:00 – 20:30 uur.
Contactpersoon: Gea de Greef, tel: 06 10 051 542

Open jeugdwerk Kompas

Het Kompas organiseert op de zaterdagavonden activiteiten voor jongeren vanaf de 1e klas van het voortgezet onderwijs. Wij willen de jongeren een verantwoorde invulling van de zaterdagavond bieden en daarbij een positief betrokken jongerengroep vormen. Het programma van het Kompas gaat elke zaterdag om 19.30 uur van start en de activiteiten eindigen uiterlijk 22.30 uur. Hierna zijn jongeren vrij om te gaan en uiterlijk om 23.30 uur sluiten we de deuren.

Elke zaterdagavond beginnen we onder het genot van een bakkie koffie of kopje thee. We openen de avond met een korte Bijbelse overdenking waarna we met elkaar een activiteit gaan doen. Het programma bestaat uit actieve, sportieve, creatieve en serieuze activiteiten. Wat de activiteiten voor dit seizoen zijn kunnen jullie vinden in het programma dat op de website staat. Tevens kun je via Facebook op de hoogte blijven van de activiteiten en foto’s van de Kompasavonden bekijken.

Op de avonden zijn koffie en thee gratis. Ander drinken en frituur zijn tegen (geringe) betaling te verkrijgen aan de bar.

Contactpersoon
Matthijs Niesing
Tel. 06 11 765 481

© Hervormde Gemeente Lienden 2024
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel