"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid" (2 Timothëus 1:7)

Viering Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op: 7 september 2020

Gemeenteleden,

Vanuit de gemeente leeft de hartelijke wens om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Binnen de kerkenraad is nagedacht hoe dit op een waardige manier kan, met inachtneming van de RIVM richtlijnen ten aanzien van corona.

Viering Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal gebeurt aan het begin van 3 (of 4) diensten. Bij de beide ingangen van de kerk wordt ruimte gemaakt voor een tafel. Deze tafel krijgt een wit kleed en hier staat een deel van het avondmaalstel opgesteld. Op de tafel staan afgesloten bekertjes met wijn en brood. Er wordt elke dienst een deel van het formulier gelezen. Voorin de kerk wordt een kleine tafel gedekt waarop brood en wijn zijn opgesteld. Vanaf deze plaats wordt het sacrament bediend.

Gemeenteleden blijven op hun plaats zitten. Als gemeenteleden niet voornemens waren om deel te nemen en geen brood en wijn hadden meegenomen bij het binnenkomen van de kerk, kunnen ze tijdens de viering alsnog naar voren komen en deelnemen.

Data vieringen

Tijdens de volgende diensten wordt het Heilig Avondmaal bediend:

Ø  Zondag 13 september (ochtenddienst)

Ø  Zondag 20 september (ochtenddienst)

Ø  Zondag 27 september (ochtenddienst)

Ø  Reserve Zondag 4 oktober (avonddienst)

Aanmelden

De data voor viering van het Heilig Avondmaal worden in het vervolg ruim van tevoren bekend gemaakt zodat gemeenteleden daar rekening mee kunnen houden zodat iedereen kan deelnemen aan het Heilig Avondmaal. In de dienst gaat de nodiging uit totdat iedereen heeft kunnen deelnemen. Voor de kerkenraad is het belangrijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen.

Alle gemeenteleden die geregistreerd staan in kerktijd ontvangen allemaal 1 keer een uitnodiging voor het Heilig Avondmaal. Wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen en u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn en u wel wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal, dan vragen wij u om dit per email (aanmeldenkerkdienstlienden@gmail.com) aan te geven zodat u een volgende dienst weer wordt uitgenodigd.

De kerkenraad gaat ervanuit dat we in 3 of 4 diensten iedereen in de gelegenheid kunnen stellen om deel te nemen. Wanneer u de derde viering (zondag 27 september) niet aanwezig kunt zijn is het belangrijk dat u dit tijdig aangeeft per email (uiterlijk 12 september). Dan zorgen wij ervoor dat u  een uitnodiging ontvangt voor de dienst van zondag 20 september.

Staat u niet geregistreerd in kerktijd

Wanneer u niet staat geregistreerd in kerktijd.nl, maar toch gebruik wilt maken van het Heilig Avondmaal kunt u contact opnemen met uw wijkouderling

We bidden om gezegende Avondmaalsvieringen

De kerkenraad

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel