"Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen." (Jesaja 64:8)

UPDATE (31-3-2020): Afsluiting winterwerk en belijdenisdienst

Gepubliceerd op: 1 april 2020

UPDATE (31-3-2020): Afsluiting winterwerk en belijdenisdienst

Geachte gemeenteleden,

Sinds de vorige update heeft het kabinet in twee persconferenties nieuwe maatregelen inzake het coronavirus bekend gemaakt. Het overheidsbeleid heeft geen invloed op de inhoud van onderstaande maatregelen binnen onze gemeente, maar wel op de periode waarin deze maatregelen van kracht  zijn. De Protestantse Kerk in Nederland(PKN) adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Over wat dit concreet voor onze gemeente betekent, hoopt de kerkenraad op korte termijn te overleggen. We hadden al wel besloten dat de afsluiting van het winterwerk en de belijdenisdienst niet op de geplande data gehouden zouden worden. Helaas hebben we dit onvoldoende helder gecommuniceerd, waardoor binnen de gemeente enige onduidelijkheid is ontstaan. Voor zowel de dienst van afsluiting winterwerk als de belijdenisdienst geldt dat de kerkenraad zich nog beraadt op tijd en wijze van invulling. Indien er meer bekend is, zullen we dit communiceren. Met name voor de belijdeniscatechisanten is het jammer dat deze dienst van komende zondag – waarnaar zij zo uitkeken – niet kan doorgaan. We vragen u dan ook om hen in het bijzonder te gedenken in uw gebeden.

Vorige week is landelijk besloten dat de actie van het klokken luiden op woendagavond wordt verlengd. Hierbij sluiten we ons als gemeente aan en dat betekent dat we vooralsnog gedurende de maand april op woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur de klok zullen luiden. Na het luiden van klok hoopt ds. Hak een korte bezinning te leiden die te volgen is via de kerkradio en kerkdienst gemist.

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel