"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid" (2 Timothëus 1:7)

UPDATE (20-3-2020): Maatregelen en activiteiten in de hervormde gemeente Lienden naar aanleiding van het coronavirus

Gepubliceerd op: 21 maart 2020

Nieuwsbericht:

UPDATE (20-3-2020): Maatregelen en activiteiten in de hervormde gemeente Lienden naar aanleiding van het coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Vorige week maakten we de maatregelen bekend die de hervormde gemeente van Lienden heeft genomen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus. In de achterliggende week zijn enkele maatregelen aangepast en zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan waarover we u graag informeren. Vandaar deze uitgebreide update over de maatregelen en activiteiten die de hervormde gemeente Lienden heeft genomen naar aanleiding van het coronavirus.

Kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om de erediensten in de gebruikelijke vorm af te gelasten. De gemeente wordt opgeroepen NIET naar de kerk te komen. De komende weken kunt u de diensten vanuit huis meebeleven via kerkdienstgemist (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1198-Hervormde-Gemeente-Lienden) en de kerkradio. Deze diensten vangen aan om 10.00 uur en 18.30 uur en zijn wat compacter dan de gebruikelijke erediensten in de hoop dat dit het volgen (met het gezin) vanuit de huiskamer bevordert.

Pastoraat
Het pastorale team blijft actief en doet het pastoraat telefonisch. Het ouderenpastoraat gebeurt dus ook telefonisch en het crisispastoraat blijft natuurlijk beschikbaar. Juist in deze tijd is extra aandacht voor alleenstaande ouderen van belang en daarom heeft de kerkenraad besloten om in de komende weken – naast het werk van het pastorale team en in plaats van het gewone huisbezoek – telefonisch extra aandacht te besteden aan alleenstaanden ouder dan 75 jaar.

We willen benadrukken dat iedereen die behoefte heeft aan een gesprek contact kan op nemen met onze predikant (ds. K. Hak) of één van onze pastorale werkers (ds. L. Hak, mevr. M. van Schoonhoven). Wanneer u zich eenzaam voelt, vragen heeft of uw zorgen wilt delen, schroom dan niet om contact op te nemen.

Praktische hulp
Wij realiseren ons dat de maatregelen die genomen worden soms ook tot praktische problemen kunnen leiden. Als u praktische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld het halen van een boodschap, neem dan gerust contact op met onze diaconale hulpdienst via br. Den Otter 0345-558250.

Klokken luiden
Afgelopen woensdag klonken tussen 19.00 uur en 19.15 uur veel kerkklokken in Nederland. Hiertoe had de Raad van Kerken opgeroepen om zo een boodschap van hoop en troost te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Het is de bedoeling dat dit in ieder geval op DV woensdag 25 maart en 1 april opnieuw gebeurt. We willen bij deze landelijke actie aansluiten en ook in Lienden de klok laten luiden.

Bezinning op woensdag
Na het luiden van de klok op de woensdagen is er een moment van bezinning in de kerk. Dit bezinningsmoment / korte meditatie is te volgen via kerkdienstgemist (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1198-Hervormde-Gemeente-Lienden) en de kerkradio.

Catechese
De catechese is afgelast, met uitzondering van de belijdeniscatechisatie. Vanaf DV maandagavond 23 maart 2020 hoopt ds. Hak weer belijdeniscatechisatie te geven. Hij doet dit digitaal via de app ZOOM. In de achterliggende week is met de belijdeniscatechisanten getest of dit werkt.

Heilig Avondmaal
De kerkenraad heeft verder besloten om de viering van het Heilig Avondmaal (22 maart 2020) uit te stellen.

Collecten
De kerkvoogdij en diaconie hebben in de achterliggende week een mogelijkheid ontwikkeld om collectegeld te doneren. Ze maken gebruik van het GIVT platform. U kunt de app GIVT op uw mobiele telefoon downloaden. Onze gemeente is terug te vinden in de lijst die in de app is opgenomen. Tevens is het mogelijk om op de website van Lienden op kerkdienstgemist de GIVT button aan te klikken. Vervolgens komt er een QR Code die u kunt scannen. Meer informatie kunt u vinden onder de nieuwsberichten op de site van onze gemeente. https://hervormdlienden.nl/online-collectes/

Tot slot, willen we u als gemeente oproepen tot gebed. We mogen ons vertrouwen stellen op onze hemelse Vader. Hij is ons Schild en onze Schuilplaats. We mogen Hem vragen om verlossing van dit virus, wijsheid voor de overheid en kracht voor en zegen op het werk van alle hulpverleners.

Namens de kerkenraad,
Arjan van Vugt

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2021
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel