"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon." (1 Johannes 5:11)

UPDATE (13-3-2020/20.00 uur): Maatregelen in de hervormde gemeente Lienden tegen verspreiding coronavirus

Gepubliceerd op: 21 maart 2020

Nieuwsbericht:

UPDATE (13-3-2020/20.00 uur): Maatregelen in de hervormde gemeente Lienden tegen verspreiding coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Naar aanleiding van het overheidsbeleid met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 12 maart j.l. een aantal maatregelen genomen. Als gevolg van de ontwikkelingen in Nederland en ook de vragen en adviezen die we uit de gemeente ontvingen, hebben we in de loop van 13 maart 2020 besloten diverse maatregelen bij te stellen en uit te breiden. Hieronder treft u de actuele maatregelen.

Kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om de erediensten in de gebruikelijke vorm af te gelasten. Er zullen komende zondag wel twee diensten in aangepaste vorm worden georganiseerd die voor de gemeente te volgen zijn via kerkdienstgemist (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1198-Hervormde-Gemeente-Lienden) en de kerkradio.

We roepen de gemeente op om deze diensten vanuit huis mee te beleven en dus NIET naar de kerk te komen. De diensten vangen aan om 10.00 uur en 18.30 uur. Het kerkgebouw is wel open via de ingang bij de Open Deur. Mochten er onverhoeds toch mensen naar de kerk komen dan kunnen zij het gebouw dus wel in, maar we zullen er op toezien dat er niet meer dan 100 mensen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Het spreekt ook voor zich dat er geen kinderoppas is. De kerkdienst zal wat compacter zijn dan de gebruikelijke erediensten in de hoop dat dit het volgen (met het gezin) van de dienst vanuit de huiskamer bevordert. Aan het einde van de preek hoopt ds. Hak enkele bespreekpunten mee te geven om er met elkaar over door te kunnen praten.

Heilig Avondmaal
De kerkenraad heeft verder besloten om de viering van het Heilig Avondmaal (22 maart 2020) uit te stellen.

Pastoraat
Het ouderenpastoraat wordt telefonisch gedaan en de bezoeken worden zoveel mogelijk beperkt. Het crisispastoraat blijft beschikbaar.

Catechese
De catechese, waaronder belijdeniscatechisatie, gaat maandag a.s. NIET door.

Overige activiteiten
Verder is besloten dat al het overige jeugd- en kringwerk wordt afgelast. Hierbij kunt u denken aan het sponsorzwemmen dat komende zaterdag op het programma stond, de kinder- en jeugdclubs, vrouwenvereniging etc.

Tot slot, willen we u als gemeente oproepen tot gebed. We mogen ons vertrouwen stellen op onze hemelse Vader. We mogen Hem vragen om verlossing van dit virus, wijsheid voor de overheid en zegen op het werk van alle hulpverleners.

Namens de kerkenraad,

Arjan van Vugt
voorzitter

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2021
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel