"Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is." (Psalm 13:6)

Kerkblad

Colofon:
Het kerkblad met de naam “Kerkbode Hervormde Gemeente Lienden” is een uitgave van de Hervormde Gemeente Lienden.
Het blad verschijnt doorgaans 1x per 2 weken (in de vakantieperiode en rondom de jaarwisseling 1x per 3 weken) en is bedoeld voor de leden van de Hervormde Gemeente Lienden en iedereen die op de hoogte wil blijven van het gemeentelijk leven.

Redactie:
De redactie wordt gevormd door J.H. Cornelisse, E. van Ommeren en R.G.J. van Beijnum(eindredactie).

Contact:
Kopij kan worden aangeleverd via e-mail: kerkbode@hervormdlienden.nl
Via bovenstaand e-mailadres kunt u ook contact opnemen met de redactie.
Telefonisch is dit mogelijk via Roel van Beijnum: 06-30158496

Advertenties:
Alleen abonnees kunnen via de redactie rouwadvertenties plaatsen in de kerkbode. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Het formaat van een rouwadvertentie is maximaal een half A5.
Verder worden er geen advertenties in de kerkbode opgenomen.

Administratie en bezorging:
De administratie en bezorging is in handen van de Fam. Cornelisse. (De bezorging geschiedt met behulp van vele vrijwilligers.)
U kunt kiezen voor een abonnement uit de papieren versie of de digitale versie (Pdf-formaat).

Abonnementsprijzen per jaar:
Digitaal € 22,50
Papier € 25,-
Postbezorging € 60,-
Bankrelatie: Rabobank NL10 RABO 0308 5698 73 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente Lienden

Contactgegevens fam. Cornelisse:
Burgemeester Houtkoperweg 9a, Lienden
Telefoon: 0344 – 604 842 of  Fam. Cornelisse

© Hervormde Gemeente Lienden 2023
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel