"Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen." (Jesaja 64:8)

Online collectes

Gepubliceerd op: 21 maart 2020

Beste gemeenteleden,

De kerkdiensten zijn afgelopen zondag door veel gemeenteleden via de beelduitzending gevolgd. We zijn blij dat deze mogelijkheid zo breed gebruikt wordt. Ondanks de Coronamaatregelen kan de verkondiging van Gods Woord doorgaan. 

Een onderdeel van de kerkdienst is ook de collecte. Als gevolg van het niet in de kerk aanwezig kunnen zijn hebben we als kerkvoogdij de mogelijkheid ontwikkeld dat u toch uw collectegift kunt doneren. We maken daarbij gebruik de speciaal hiervoor ontwikkeld GIVT platform. 

De werkwijze om te doneren is als volgt:

1. Download de APP GIVT op uw mobiele telefoon. Deze APP GIVT is voor Android  te downloaden in de Google Playstore en voor de Iphone in de App Store.

2. De APP GIVT zal vervolgens vragen de APP GIVT te koppelen aan uw rekeningnummer en vraagt tevens om een beperkt aantal andere gegevens (dat is een eenmalige actie).

3. Als alle gegevens zijn ingevoerd kan de APP worden gebruikt om giften te doen.

Hoe kunt u doneren:

1. U kunt altijd doneren met de GIVT APP, in de GIVT APP is een lijst opgenomen van deelnemende kerken en organisaties. Hervormd Lienden is terug te vinden in deze lijst. U kunt een bedrag invoeren op deze app, en dan op de volgende pagina in de app de Hervormde Gemeente Lienden kiezen.

2. Op de website van Kerkdienst gemist Lienden, ziet u rechts onderin een button van de GIVT APP. Als u deze aanklikt, komt er een QR Code beschikbaar. Deze kunt u scannen met de GIVT APP, uw gift wordt dan automatisch afgeschreven naar de Hervormde Gemeente Lienden.

De giften zijn voor de ontvangende partij anoniem en worden verdeeld tussen kerkvoogdij en diaconie. Vanuit de app is overzichtelijk wat u aan welk doel heeft geschonken.

Via onderstaande link een korte instructievideo over de installatie en werkwijze van de APP GIVT: https://givt.stackstorage.com/s/0dHN5WYbCO9qd0w.

We hopen dat we op deze manier, met gebruikmaking van de moderne techniek, kunnen bijdragen aan de instandhouding van de eredienst en hulp kunnen blijven verlenen aan de naaste.

We wensen u allen Gods nabijheid toe in deze bijzondere tijden.

Hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Diaconie en Kerkvoogdij

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2021
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel