"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid" (2 Timothëus 1:7)

UPDATE (21-05-2020) : Hervormd Lienden helpt Pakistaanse christenen die in hongersnood zijn vanwege corona.

Gepubliceerd op: 22 april 2020

“Gisteravond ging ik hongerig naar bed”, zegt Rehmat, een christelijke bouwvakker  uit het netwerk van Stichting HVC; “Ik had alleen nog een koekje als avondeten”. In Pakistan zijn veel christenen dagloner. Zij werken per dag en worden ook per dag betaald. Als zij niet werken, liggen meteen de inkomsten stil. Net als Nederland heeft ook Pakistan veel maatregelen genomen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het land is grotendeels in lockdown, winkels zijn gesloten, grote bijeenkomsten verboden, scholen dicht en veel bedrijven liggen stil.

Veel christenen hebben geen werk meer en dat betekent acute hongersnood.  Overheden zeggen steun toe, maar die bereikt nauwelijks de arme gezinnen. Lokale organisaties verlenen op veel plaatsen hulp, maar ontzeggen dit vaak aan christenen. Veel christenen raken door deze discriminatie in extra grote problemen. Ze hebben vaak geen spaargeld en kunnen daardoor geen eten meer kopen. Vele duizenden gezinnen hebben honger. De stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen)  helpt samen met lokale partners om christenen te ondersteunen met eenvoudige maaltijdpakketten, de eerste levensbehoefte. Ook medische zorg aan christenen met corona is niet vanzelfsprekend. Waar mogelijk springt HVC bij om de juiste zorg te kunnen betalen

De diaconie van de Hervormde Gemeente Lienden sluit zich aan bij deze actie van Stichting HVC. Daarvoor zijn de volgende acties voorgesteld en ondernomen:

  • Wilt u, als lid van de gemeente, waar mogelijk, acties starten om geld in te zamelen? Denk aan auto’s wassen en taarten bakken, maar houdt rekening met de richtlijnen vanuit de overheid.
  • De stichting HVC heeft op woensdagavond 29 april een toelichting geven op de situatie in Pakistan. Deze kunt u terugkijken via kerkdienstgemist, klik hier  of [https://kerkdienstgemist.nl/stations/1198/events/recording/158818050001198]
  • Op zondag 10 mei wordt de volledige collecte besteed aan dit doel.
  • Geld kunt u overmaken op de rekening van de diaconie NL68RBRB0669328588 of via de Givt-app op zondag 10 mei, of via een Tikkie: https://tikkie.me/pay/HVC/iHya5S65BfXNadKCp5ReTi
  • De diaconie verdubbelt de opbrengst van deze actie.

We doen een beroep op u met daarbij de volgende gedachten:

  • Bid en werk. We weten en danken dat God Zijn kerk in stand houdt.
  • Als één lid lijdt, lijden alle leden. We kunnen niet wegkijken, maar moeten onze  broeders en zusters helpen.
  • Er is binnen onze gemeente veel bereidheid om elkaar praktisch te helpen. Daar zijn we blij mee. We willen deze bereidheid ook graag inzetten voor hulp in Pakistan.
  • De levensstijl die wij nu moeten volgen, bespaart vaak ook kosten. Hoewel dit niet voor iedereen geldt, is er wellicht ruimte voor een extra gift.

Mogen we op uw steun rekenen? Met één voedselpakket helpen we samen een familie een maand lang aan voedsel. U kunt al een pakket laten uitdelen voor € 45,-.

Heeft u vragen of ideeën na aanleiding van dit initiatief neem dan contact op met diaken br. Ter Beek 0344-604746. Zeker als u actie wilt ondernemen, laat het weten, zodat het ook via de afkondigingen gedeeld kan worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van HVC: https://www.stichtinghvc.nl/acties/voedselhulp-coronacrisis/
Daar kunt u ook betalen met een incasso.

Vanuit de gemeente zijn de volgende acties opgestart. De opbrengst is voor dit mooie doel:

——————————————————————-

ESCAPE ROOM

Vind de geheime code door verschillende puzzels en raadsels op te lossen. De hele familie (vanaf ca 8 jaar) kan meedoen, maar ook alleen is het leuke uitdaging. De vragen gaan over het leven van de christenen in Pakistan. Het is de moeite waard, en het is nodig om de geheime code te kraken 😉.

Deze digitale escape room kost € 5,00 en is via mail te bestellen bij familie Van Olderen: gvo1975gvo@gmail.com

——————————————————————-

Schilderijen

Sjanie van Kalkeren maakt in overleg prachtige schilderijen. Een voorbeeld staat hierbij. In overleg is veel mogelijk met betrekking tot de afbeelding en het formaat, telefoonnummer: 06-30002361

Schilderij op briefkaartformaat “In het bos”

——————————————————————-

 Uitdelen van voedsel in Pakistan in de afgelopen weken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel