"Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is." (Psalm 13:6)

GZB-dagboek “Een handvol koren 2021”

Gepubliceerd op: 9 oktober 2020

Ook voor 2021 heeft de GZB  een gezinsdagboekje gemaakt met mooie en duidelijke overdenkingen. Voor elke dag staan er twee stukjes in: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke overdenking. Verder vindt u in dit dagboekje ook leuke kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld.
Het dagboekje  kost slechts € 12,50 en hiervan gaat € 8,– per verkocht dagboekje naar het zendingswerk. Door het kopen van dit boekje: helpt ú mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie! én dit dagboekje helpt u/jou om even stil te worden en uw/jouw blik op God te richten!
Kent u het dagboekje nog niet? Het is het lezen zeker waard!

U kunt het dagboekje bestellen door € 12,50 over te maken op NL 67 RABO 03411 62 787 t.n.v. Kerkvoogdij N.H. Gemeente. Graag bij de omschrijving uw naam en GZB dagboekje 2021 vermelden.

Bestellen kan tot uiterlijk 7 november as.
In verband met de aangescherpte corona maatregelen, kunt u het boekje  niet zondagmorgen 6 december na afloop van de kerkdienst ophalen, maar zaterdagmorgen 5 december.
Tussen 9 en 12 uur kunnen de bestelde boekjes opgehaald worden in de Open deur, als ook de pakketten van de Friedenstimme actie worden uitgedeeld.
Wilt u graag een dagboekje, maar is overmaken of ophalen voor u een probleem is, neem dan even contact op met Janet van Ommeren. (tel 0344 603005 of per mail: aj.vanommeren@kpnplanet.nl) dan kijken we naar een geschikte oplossing.

Hartelijke groet van het zendingsteam

Terug naar het nieuwsoverzicht

© Hervormde Gemeente Lienden 2020
Ontwerp en technische realisatie door: Marten Biesheuvel